“Het is beter om inconsequent het goede te doen dan consequent het verkeerde”

www.liekeland.nl